With our global headquarters in Japan and regional headquarters established in Singapore, SMBC is an Asian-grown and Asia-centric bank, with an extensive network in the region.

map

Country / area City
Australia

Sydney

Perth

Cambodia

Phnom Penh

China

Beijing

Changshu

Chongqing

Dalian

Guangzhou

Hangzhou

Kunshan

Shenyang

Shenzhen

Shanghai

Suzhou

Tianjin

Hong Kong SAR

Hong Kong

India

New Delhi

Mumbai

Chennai

Indonesia

Jakarta

Japan

Tokyo

Malaysia

Kuala Lumpur

Labuan

Myanmar

Yangon

Thilawa Special Economic Zone

Philippines

Manila

Singapore

Singapore

South Korea

Seoul

Taiwan

Taipei

Thailand

Bangkok

Chonburi

Vietnam

Hanoi

Ho Chi Minh City